EEN GESLOTEN HOEVE MET MEER DAN ZEVEN EEUWEN GESCHIEDENIS…

1399 De oudste vermelding van het Goed gaat reeds terug tot in 1399.

1430 Vanaf 1430 wordt de hoeve vermeld in de inventarissen der adelijke bezittingen, als zijnde afhankelijk van het Kasteel van Kortrijk.

1766 In het landboek van Kortrijk-Buiten (1766), dat de gravin van Haudion als toenmalige eigenares vermeldt, wordt de hoeve als volgt beschreven: “de behuyste en bewalde hofstede met de singel, haegen ende boomgaarden, groot, een bunder vijf hondert achtenviftig cleene roeden, paelende oost selfs voorgaende land, zuis de oude beke, scheedende dese parochie jegens de parochie van Belleghem…”

De voornaamste activiteiten waren akkerbouwteelt en vlas.

1940 In 1940 werd hier een Duits hoofdkwartier geïnstalleerd met een geschutseenheid. Zo konden de Duitsers de Engelsen beschieten die naar de Mandel vluchtten. In 1944 zijn De Duitsers in allerijl gevlucht. Na hen hebben ook de Engelsen hun hoofdkwartier op de hoeve geïnstalleerd.

Het Goed ligt in een cultuurlandschappelijk zeer waardevol gebied. De aan de hoeve palende mote, een kunstmatig opgeworpen heuvel van een honderdtal meter diameter en zowat vijf meter hoog, is een van de laatste in deze regio. De mote had een dubbele functie: ontwatering en verdedeging. De omwalling is botanisch en ornitologisch interessant wegens zijn zeldzame biotoop. Op de omwalde mote bevond zich vroeger wellicht een intussen verdwenen mottoren of torenburcht. De rustieke hoeve en de ernaast gelegen mote en de dreef met wilgen zijn sedert 1974 als dorpsgezicht als monument beschermd. De hoeve werdt sedert 7 juni 1991 opengesteld voor het publiek. En is nu een geklasseerd monument.